Kutse

Rohevik foorum toimub 21. septembril 2017 Eesti Maaülikooli peahoones (Kreutzwaldi 1a, Tartu).

Traditsioonilistes majandusvaldkondades toimub palju põnevat – satelliidid ja droonid aitavad põllupidajatel saaki kaitsta ja täpsemini töid planeerida, palgivirna saab nutiseadme abil hetkega üle mõõta ning puidujäätmetest saab teha kõike seda, mida seni vaid nafta võimaldas.

Tänapäeva tehnoloogiliste võimaluste kiire areng ning ka uued ideed näiteks rahastuses annavad võimaluse siseneda seni küllaltki kinnistesse sektoritesse, et tuua traditsiooniliste meetodite sekka kõiki praegusi võimalusi kasutavaid meetodeid ja tööviise.

Kutsume teid osalema Roheviku konverentsil „Targa regiooni uued majandusmudelid“, kus arutame ning osutame neile aspektidele ja majandusmudelitele, mis aitavad luua atraktiivset piirkondlikku ettevõtlus- ja elukeskkonda.

Missugused on uued ja edukad majandusmudelid, kuidas need tööle saada ja mis roll on siin klastritel ja teadusparkidel? Kas paikkondliku majanduse tugevus annab eelise rahvusvahelistel turgudel läbi löömiseks? Kutsume neil teemadel kaasa rääkima nii kodumaised eksperdid kui oma kogemusi jagama ka Põhjamaade esindajad

Märkige oma kalendritesse 21. september 2017, kui Tartus, Maaülikooli peahoone aulas tähistame nii Tartu Teaduspargi 25. sünnipäeva kui arutame seitsmendal Roheviku konverentsil teemal targa regiooni uued majandusmudelid!

 

Roheviku meeskonna nimel

Madis Tilga, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
Toomas Noorem, Tartu Teaduspark